2024 May Awareness – Light it Up! – SWE

Vad är Belysnings-utmaningen? 

Hjälp till att sätta ljuset på EDS och HSD i maj! 

Kontakta dina lokala byggnader som kan vara av intresse och skicka in en begäran om att få byggnaden upplyst för att sprida medvetenhet om EDS och HSD. Ju fler nationella och lokala byggnader och monument som lyser upp, desto större blir den globala effekten för medvetenhet. Begär orange lampor för “Zebra-strong awareness”, eller röda för att sprida medvetenhet om vaskulär EDS.

Hur deltar jag? 

Kontrollera statusen för dina lokala eller nationella byggnader eller monument nedan – om de inte finns med på listan, kontakta dem för att få dem att lysa (belysas)! 

Det finns många olika lokaler som kan belysas för medvetenhet allt från gallerior och köpcentra till statyer och monument och från stadshus till skolor. Det är ofta begränsad tillgänglighet så kontakta din valda plats så tidigt som möjligt för att försöka säkra ett datum. 

Varje lokal/byggnad kommer att ha sin egen process för att begära att den belyses. Ta kontakt via telefon, e-post eller sociala medier för att prata med en chef eller för att ta reda på hur processen för att få till belysning ser ut. Scrolla ner för våra praktiska e-postmallar! 

En del arenor har onlineansökningar som du kan skicka in. 

Vilket datum ska jag föreslå för belysningen? 

Vårt förslag är att begära: 

  • 4 maj 2024, som en dag att lysa upp i orange
  • 17 maj 2024, i rött för #REDS4VEDS-dagen för att öka medvetenheten om vaskulär Ehlers-Danlos syndrom (vEDS)
  • Alternativt kan vilken dag som helst i maj lysas upp i orange för att sprida medvetenhet om EDS och HSD!

Berätta för oss när du begärt att en byggnad skall belysas! 

Fyll i det här formuläret för att berätta för oss att din belysningsförfrågan har skickats in.

På kvällen eller natten den dagen belysningen sker se till att ta bilder om du besöker den belysta byggnaden eller monumentet på den bekräftade kvällen eller natten! Dela dessa på sociala medier med hashtaggarna #MyEDSChallenge, #MyHSDChallenge och den 17 maj #REDS4VEDS. 

DISCLAIMER: This page is a translation of the original in English for information purposes only. In case of a discrepancy, the English original will prevail. A huge thank you to EDS/HSD-föreningen who helped to translate this content for us! 

BELYSNINGSBEGÄRAN E-POSTMALL – EDS OCH HSD

ÄMNE 

Sätt ljuset på EDS och HSD


E-POST TEXT 

Bästa [ANGE NAMN], 

Mitt namn är [ANGE NAMN]. Jag bor i [ANGE STAD, KOMMUN, REGION, LAND]. 

SKRIV 1-2 MENINGAR OM DIN ELLER DIN FAMILJEMEDLEMS DIAGNOS/DIN AKTUELLA SITUATION/UTMANINGAR.  

Maj är Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) och Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) Awarenessmånad, en månad tillägnad att öka medvetenheten om och för människor som lever runt om i världen med dessa komplexa, multisystemiska tillstånd. 

Kan [ANGE BYGGNAD / PLATS] belysas den 4 maj 2024 för att sätt ljus på och sprida medvetenhet kring EDS och HSD under maj som är EDS och HSD awarnessmånaden? 4 maj 2024, som en dag att lysa upp i orange.

Jag ser fram emot att höra från dig. 

Vänliga Hälsningar, 

[SKRIV NAMN] 

BELYSNINGSBEGÄRAN E-POSTMALL – vEDS

ÄMNE 

Sätt ljuset på vEDS 


E-POST TEXT 

Bästa [ANGE NAMN], 

Mitt namn är [ANGE NAMN]. Jag bor i [ANGE STAD, KOMMUN, REGION, LAND]. 

SKRIV 1-2 MENINGAR OM DIN ELLER DIN FAMILJEMEDLEMS DIAGNOS/DIN AKTUELLA SITUATION/UTMANINGAR.  

Den 17 maj är #REDS4VEDS-dagen, en global dag för medvetenhet, då vi bär rött, för den vaskulära typen av Ehlers-Danlos syndrom (vEDS) som är en sällsynt, livsbegränsande genetisk diagnos. 

Kan [ANGE BYGGNAD / PLATS] belysas för #REDS4VEDS dagen den 17 maj 2024? Färgen är rött. 

Jag ser fram emot att höra från dig. 

Vänliga Hälsningar, 

[SKRIV NAMN] 

Sign up to The Ehlers-Danlos Society mailing list